We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Dechrau Mathemateg: Rhifau
Dechrau Mathemateg: Rhifau

Dechrau Mathemateg: Rhifau

Ym aml iawn mae plant bach yn cyfrif trwy rôt. Camddehonglir hyn fel deallurswydd o'r broses o gyfrif. Mae'r gweithgareddau yn y llyfr hwn wedi eu cynllunio i roi profiadau ystyrlon i'r plant mewn cyfrif ac ysgrifennu rhifau ar ffurf geiriau. Cynnwys - Un - Dau - Tri - Pedwar - Pump - Chwech - Saith - Wyth - Naw - Deg - Cymysg

No reviews have been added for this product yet.

Write a review