We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Dechrau Mathemateg: Cyfrif, Cyfuno a Gwahanu
Dechrau Mathemateg: Cyfrif, Cyfuno a Gwahanu

Dechrau Mathemateg: Cyfrif, Cyfuno a Gwahanu

Mae'r gweithgareddau yn y llyfr hwn wedi eu cynllunio fel cyflwyniad i'r broses o cyfrif, cyfuno a gwahanu. Gofynnir i'r plant ddarlunio, cyfrif, cyfateb gwrthrychau a threfnu mewn grwpiau, er mwyn datblygu deallursrwydd sylfaenol o gyflwyno a gwahanu. Wrth ddefnyddio darluniau, sy'n hawdd eu nabod cynhelir diddordeb y plentyn, atgyfnerthir y syniadau pennaf, a gwneir y dasg o gadw llygad ar ddatblygiad personol y plentyn yn hawdd. Cynnwys - Cyfrif - Cyfuno - Gwahanu

No reviews have been added for this product yet.

Write a review