We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Dechrau Mathemateg: Siapiau
Dechrau Mathemateg: Siapiau

Dechrau Mathemateg: Siapiau

Mae plant bach yn gweld siapiau yn eu hamgylchedd naturiol o hyd. Mae'r gweithgareddau yn y llyfr hwn wedi ei cynllunio i drosglwyddo yr ymwybyddiaeth o siapiau yn yr amgylchchfyd i fyd mathemateg. Ymdrinir â'r cylch, sgwâr, petryal a'r triongl. Anogir plant i efelychu'r patrymau a'u hadnabod yn eu hamgylchyfyd gan ymchwilio i batrymau newydd y gellir eu creu ohonynt. Bydd y gweithgareddau yn gymorth i'r plant i ddatblygu sgiliau gweledol, sy'n bwysig ym myd mathemateg ac hefyd gyda'u darllen a'u hysgrifennu. Cynnwys - Cylchoedd - Sgwariau - Petryalau - Trionglau - Cyfuniad o siapau

No reviews have been added for this product yet.

Write a review